Nyír-Clave -  - %menu_position%
Nyír-Clave -  - %menu_position%

A Nyír-Clave Kft. termékei működésének a leírása

Előírások

A veszélyes hulladékok ártalmatlanításával befejeződik a kezeléssel járó kötelező folyamat, de ezt megelőzően két fontos előírásnak is meg kell felelni.

1.) a kórházi veszélyes hulladék keletkezésének a helyén meg kell szervezni a szelektív hulladékgyűjtést, és a tárolás módját. Gondoskodni kell a megfelelő gyűjtőedényekről, melyek lehetnek, zsákok, vízálló kartondobozok vagy műanyag badellák, a hulladék fajtájától és mennyiségétől függően. Csak a megfelelő jelzéssel és minősítéssel rendelkező tárolóedényeket szabad használni. Ezeket a vonatkozó jogszabályok és előírások pontosan tartalmazzák.
Gyüjtő edények
Nyír-Clave | A Nyír-Clave Kft. termékei működésének a leírása | tárolás Nyír-Clave | A Nyír-Clave Kft. termékei működésének a leírása | nyíl le
2.) ha a kórházi veszélyes hulladékok ártalmatlanítása nem a helyszínen (kórház területén) történik akkor gondoskodni kell a biztonságos szállításáról, úgy, hogy a keletkezett hulladék 48 órán belül ártalmatlanításra kerüljön, mivel ezen túl a veszélyes hulladékot hűtőkamrában kell tárolni. A veszélyes hulladékok szállítása csak speciális ADR-es vizsgával rendelkező szállítóeszközzel történhet. A szállítással kapcsolatos feladatokat és kötelezettségeket a vonatkozó előírások és jogszabályokat tartalmazzák. Nemcsak a szállító járművekre vonatkoznak a szigorú szabályok, a kiszolgáló személyzetnek is külön vizsgát kell tenni.
Szállítás
Nyír-Clave | A Nyír-Clave Kft. termékei működésének a leírása | szállítás Nyír-Clave | A Nyír-Clave Kft. termékei működésének a leírása | nyíl le
3.) A kórházi veszélyes hulladékok gyűjtését, szállítását és ártalmatlanítását végezheti három cég is, melye erre a feladatra szakosodtak de elláthatja egy szervezet is. Ha nem a keletkezés helyén történik az ártalmatlanítás, célszerű a szállítást és az ártalmatlanítást egy cégen belül végezni, figyelemmel a szállítandó mennyiségre és a 48 órás határidő betartására.
Ártalmatlanítás
Nyír-Clave | A Nyír-Clave Kft. termékei működésének a leírása | áramtalanítás

kapcsolatfelvétel